Scrisoare circulara - 1992 aprilie

Scrisoare circulara - 1992 aprilie

Salutări deosebite tuturor în scumpul Nume al Domnului şi Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Pentru meditaţie am ales următorul text al apostolului Pavel :Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos ! El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl“ – Galateni 1:3,4 .

          Tot Cuvântul lui Dumnezeu este preţios. Dar aceste pasaje care ating miezul planului de mântuire al lui Dumnezeu cu omenirea ne sunt deosebit de scumpe. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru toate lucrările Lui puternice pe care le-a făcut cu poporul Israel şi care sunt scrise în Biblie. 

Vazut ultima data