Scrisoare circulara - 2002 decembrie

Scrisoare circulara - 2002 decembrie

Dragi fraţi şi surori din întreaga lume, vă transmit salutări din inimă în scumpul Nume al lui Isus Hristos, cu acest cuvânt din Apocalipsa 3:21:

„Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” În fiecare din cele şapte mesaje, făgăduinţa este adresată biruitorilor. Cine sunt aceia care vor primi suprema onoare de a şedea cu El pe tronul Său? Puternicul Biruitor, care a murit la Golgota şi a înviat, a dat acest model: „… după cum şi Eu am biruit” tuturor acelora care vor birui. La deschiderea cărţii pecetluite este scris: „Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.” - Apocalipsa 5:5. EL a biruit totul: moartea, pe Satan şi iadul, şi a înviat biruitor. 

 

Vazut ultima data