Capitolul:

1. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi, şi a tras la un om din Adulam, numit Hira.

2. Acolo, Iuda a văzut pe fata unui Canaanit, numit Şua; a luat-o de nevastă, şi s-a culcat cu ea.

3. Ea a rămas însărcinată, şi a născut un fiu, pe care l-a numit Er.

4. A rămas iarăşi însărcinată, şi a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan.

5. A mai născut iarăşi un fiu, căruia i-a pus numele Şela; Iuda era la Czib, când a născut ea.

6. Iuda a luat întâiului său născut Er, o nevastă numită Tamar.

7. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului; şi Domnul l-a omorât.

8. Atunci Iuda a zis lui Onan: „Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, şi ridică sămânţă fratelui tău.”

9. Onan, ştiind că sămânţa aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânţă fratelui său.

10. Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât şi pe el.

11. Atunci Iuda a zis nurorii sale Tamar: „Rămâi văduvă în casa tatălui tău, până va creşte fiul meu Şela.” Zicea aşa ca să nu moară şi Şela ca fraţii lui. Tamar s-a dus, şi a locuit în casa tatălui ei.

12. Au trecut multe zile, şi fata lui Şua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el şi prietenul său Hira, Adulamitul.

13. Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, şi i-au zis: „Iată că socrul tău se suie la Timna, ca să-şi tundă oile.”

14. Atunci ea şi-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine, şi a şezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna; căci vedea că Şela se făcuse mare, şi ea nu-i fusese dată de nevastă.

15. Iuda a văzut-o, şi a luat-o drept curvă, pentru că îşi acoperise faţa.

16. S-a abătut la ea din drum, şi a zis: „Lasă-mă să mă culc cu tine!” Căci n-a cunoscut-o că era nora sa. Ea a zis: „Ce-mi dai ca să te culci cu mine?”

17. El a răspuns: „Am să-ţi trimit un ied din turma mea.” Ea a zis: „Îmi dai un zălog, până îl vei trimite?”

18. El a răspuns: „Ce zălog să-ţi dau?” Ea a zis: „Inelul tău, lanţul tău, şi toiagul pe care-l ai în mână.” El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; şi ea a rămas însărcinată de la el.

19. Ea s-a sculat, şi a plecat; şi-a scos mahrama şi s-a îmbrăcat iarăşi în hainele de văduvă.

20. Iuda a trimis iedul prin prietenul său Adulamitul, ca să scoată zălogul din mâinile femeii. Dar acesta n-a găsit-o.

21. A întrebat pe oamenii locului, şi a zis: „Unde este curva aceea, care stătea aici la Enaim, pe drum?” Ei au răspuns: „N-a fost nici o curvă aici.”

22. Adulamitul s-a întors la Iuda, şi i-a spus: „N-am găsit-o; şi chiar oamenii de acolo au zis: „N-a fost nici o curvă aici.”

23. Iuda a zis: „Ţină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta, şi n-ai găsit-o.”

24. Cam după trei luni, au venit şi au spus lui Iuda: „Tamar, nora ta, a curvit, şi a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei.” Şi Iuda a zis: „Scoateţi-o afară ca să fie arsă.”

25. După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său: „De la omul acela, ale cui sunt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanţurile acestea, şi toiagul acesta.”

26. Iuda le-a cunoscut, şi a zis: „Ea este mai puţin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Şela.” Şi nu s-a mai împreunat cu ea de atunci.

27. Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni.

28. Şi în timpul naşterii, unul a scos mâna înainte; moaşa i-a apucat mâna, şi a legat-o cu un fir roşu, zicând: „Acesta a ieşit cel dintâi.”

29. Dar el a tras mâna înapoi, şi a ieşit fratele său. Atunci moaşa a zis: „Ce spărtură ai făcut!” De aceea i-a pus numele Pereţ (Spărtură).

30. În urmă a ieşit fratele lui, care avea firul roşu la mână; de aceea i-au pus numele Zerah (Cărămiziu). Iosif în Egipt.