Capitolul:

1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis:

2. „Iată ce porunceşte legea pe care a dat-o Domnul, zicând: ,Vorbeşte copiilor lui Israel să-ţi aducă o vacă roşie, fără pată, fără vreun cusur trupesc, şi care să nu fi fost pusă la jug.

3. S-o daţi preotului Eleazar; el s-o scoată din tabără, şi să fie junghiată înaintea lui.

4. Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii, şi să stropească de şapte ori înaintea cortului întâlnirii.

5. Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea, carnea şi sângele, împreună cu balega.

6. Preotul să ia lemn de cedru, isop şi cârmâz, şi să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca.

7. Preotul să-şi spele hainele, şi să-şi scalde trupul în apă; apoi să intre iarăşi în tabără, şi să fie necurat până seara.

8. Cel ce va arde vaca, să-şi spele hainele în apă, şi să-şi scalde trupul în apă; şi să fie necurat până seara.

9. Un om curat să strângă cenuşa vacii, şi s-o pună într-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curăţire. Aceasta este o apă de ispăşire.

10. Cel ce va strânge cenuşa vacii, să-şi spele hainele, şi să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veşnică atât pentru copiii lui Israel cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor.

11. Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de şapte zile.

12. Să se cureţe cu apa aceasta a treia zi şi a şaptea zi, şi va fi curat; dar, dacă nu se curăţă a treia zi şi a şaptea zi, nu va fi curat.

13. Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, şi nu se va curăţi, pângăreşte cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curăţire, este necurat, şi necurăţia lui este încă peste el.

14. Iată legea când va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort, şi oricine se va afla în cort, va fi necurat şapte zile.

15. De asemenea, orice vas descoperit, care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat.

16. Oricine se va atinge, pe câmp, de un om ucis de sabie, sau de un mort, sau de oase omeneşti, sau de vreun mormânt, va fi necurat timp de şapte zile.

17. Pentru cel necurat, să se ia cenuşă de la jertfa de ispăşire care a fost arsă, şi să toarne peste ea apă de izvor într-un vas.

18. Un om curat să ia isop, şi să-l înmoaie în apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omeneşti, sau de vreun om ucis, sau de vreun mort, sau de vreun mormânt.

19. Cel curat să stropească pe cel necurat, a treia zi şi a şaptea zi, şi să-l cureţe în ziua a şaptea. Să-şi spele hainele, şi să se scalde în apă; şi seara, va fi curat.

20. Un om care va fi necurat, şi nu se va curăţi, va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat sfântul locaş al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curăţire, este necurat.

21. Aceasta să fie o lege veşnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţire, să-şi spele hainele, şi cel ce se va atinge de apa de curăţire, să fie necurat până seara.

22. Orice lucru de care se va atinge cel necurat, va fi necurat; şi cine se va atinge de el, să fie necurat până seara.”