Predica din Krefeld - 5 august 2018


Cuvântul de introducere din Apoc. 3:20-22: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi („Cine are o ureche” – lb. germ.), să asculte ce zice bisericilor Duhul”.

Bun venit tuturor în Numele scump al Domnului nostru. Ce har, ce privilegiu că venind de aproape şi de departe, ne putem strânge împreună, liberi şi nederanjaţi. Noi am auzit cel mai puternic Cuvânt în legătură cu cea mai mare făgăduinţă dată în cele şapte scrisori. Aici este un punct important. Aţi fost cu toţii atenţi? „Iată, Eu stau la uşă, şi bat”. El stă în faţa uşii doar atâta timp până când noi am auzit, am deschis şi El a putut intra înăuntru. El nu doar stă în faţa uşii. El bate şi dacă noi auzim bătaia în uşă şi deschidem uşa, atunci El intră înăuntru ca să cineze împreună cu noi. Lăudat şi cinstit să fie Domnul nostru!

Dragii mei fraţi şi surori, merită să citeşti Cuvântul lui Dumnezeu din toată inima şi să ţii pasul în inimă cu ceea ce citeşti. Aşadar Domnul a bătut la uşa noastră şi El a intrat la noi cei care I-am deschis, ni S-a descoperit, ne vorbeşte, lucrează şi ne binecuvântează prin har.

Vazut ultima data