Predica din Krefeld - 1 februarie 2014


 

[FRATELE ALFRED BORG: Tit 3:4-7: „Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice”. [...].

FRATELE SCHMIDT: O, Dumnezeule atotputernic, în Hristos Isus, Domnul nostru, Îţi mulţumim fiindcă ne-ai dăruit harul Tău într-un mod abundent. Și în seara aceasta ne-am adunat în acest loc ca să auzim ce doreşti să ne spui prin Cuvântul Tău. Căci, Doamne din cer, totul va trece, dar Cuvântul Tău rămâne în vecii vecilor.

Vazut ultima data