Predica din Krefeld - 7 septembrie 2008


[…] Amin. Puteţi lua loc. [Fratele Frank transmite salutările fraţilor – n.tr.] Ieri seară am auzit că în adunarea din Abidjan Dumnezeu a făcut lucruri mari şi a atins multe inimi. Au fost atinşi şi reprezentanţii presei şi ai agenţiilor de ştiri iar ţării i-a fost adus la cunoştinţă Mesajul. Acest lucru este, de asemenea, foarte important.

Apoi, salutări deosebite din partea fraţilor noştri din Bokina Faso. Fraţii de acolo mi-au spus că „de şapte ani ne-am rugat sincer ca tu să vii în ţara noastră”. Şi când s-a întâmplat, bucuria a fost foarte mare. Noi mulţumim Domnului. La urma urmei suntem purtători ai Mesajului divin, ai Cuvântului lui Dumnezeu care rămâne în veci. Şi încă mai este valabil „Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă… Cine vă primeşte pe voi, Mă primeşte pe Mine; şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine”. O trimitere dumnezeiască este şi rămâne lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni nu şi-a luat-o pur şi simplu, nimeni nu s-a rugat pentru aceasta – Dumnezeu o dăruieşte celor care au fost rânduiţi la aceasta.

Vazut ultima data