Predica din Krefeld - 2 martie 2019


Cuvântul de introducere din Ier. 1:11-12: „...”. Domnul nostru a spus: totul este cu putinţă celui ce crede. Mulţumesc pentru toate saluturile transmise. De fapt aceasta dă mărturie că noi avem o legătură mondială în dragostea lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Suntem mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru. Ne uităm în urmă la foarte mulţi ani de când am distribuit/împărţit hrana spirituală. Scumpii mei fraţi şi surori, este o realitate divină, aşa cum după slujba lui Moise, lui Iosua i-a fost spus ca el să depoziteze hrană. Şi lui i-a fost spus ca să pună chivotul legământului pe umerii preoţilor şi leviţilor şi astfel să intre în ţara făgăduită. Fratele nostru a amintit despre Iosif care nu a fost înţeles de fraţii lui și l-au aruncat într-o groapă. După aceea Iosif a ajuns în Egipt, şi Dumnezeu a călăuzit lucrurile în aşa fel că el a putut distribui hrana care a fost depozitată

Vazut ultima data