Predica din Krefeld - 7 februarie 2010


 

Doresc să transmit foarte scurt saluturile. [...]

Saluturi din partea tuturor acelora care ne iubesc în Domnul, care sunt legaţi cu noi în Domnul şi care cred că noi vestim într-un mod adevărat mesajul Domnului.

În aceşti 47 de ani, n-a trebuit să modificăm sau să corectăm nici măcar un singur punct. Noi am vestit Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, care rămâne în vecii vecilor. Ceea ce ne deosebeşte pe noi de toţi ceilalţi este următorul lucru: mulţi se referă la fratele Branham ca fiind cel mai mare proroc şi ei nu mai sunt interesaţi de ceea ce este scris în Cuvântul profetic.

Noi am primit de la Dumnezeu harul să respectăm slujba prorocului sută-la-sută şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru această slujbă. Dar respectăm, de asemenea, faptul că prin această slujbă am fost introduşi în Cuvântul profetic. Amin. Noi nu ne oprim la persoana prorocului, ci Îl urmăm pe Domnul nostru şi mergem din adevăr în adevăr şi din claritate în claritate. Doar cine poate să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu poate să fie adus la unitatea credinţei. Cine ia doar nişte părţi din citatele fratelui Branham nu va reuşi. Eu cunosc situaţia aceasta.

Nu demult, un frate mi-a scris printr-un e-mail – intenţia lui a fost bună – cu privire la fratele Branham, despre o afirmaţie a acestuia cu privire la trâmbiţa a şasea. Dar eu i-am retrimis citatele pe care fratele Branham le-a spus cu adevărat despre trâmbiţa a şasea. După aceea a fost liniştit şi n-am mai auzit absolut nimic de la el. Nu doar un citat, ci tot ceea ce face parte din ansamblul temei respective.

Noi n-am vestit doar Cuvântul, ci am tradus toate predicile fratelui Branham din anii 1963, 1964, 1965; toate sunt disponibile şi toţi pot să le citească şi să se hrănească cu această hrană duhovnicească.

Vazut ultima data