Predica din Krefeld - 3 octombrie 2010

Ewald Frank - Predica de la Krefeld din 3 octombrie 2010

Ce har minunat, fiindcă noi, într-un mod conştient, putem fi adunaţi în prezenţa lui Dumnezeu şi să fim siguri sută la sută, că nu ascultăm aici nişte cuvinte omeneşti, ci Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl credem din toată inima noastră. Ceea ce a făgăduit Dumnezeu, El o va şi împlini. Noi am citit că Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească. Și dacă noi am primit Cuvântul lui Dumnezeu, atunci El veghează şi asupra noastră din pricina făgăduinţelor Sale, ca să le împlinească. Noi suntem copii ai făgăduinţei şi credem Cuvântul făgăduinţei. Noi credem că Dumnezeu a făgăduit un proroc ca Ilie, care trebuia să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului. Noi putem spune că am văzut şi am recunoscut ziua în care Dumnezeu ne-a vizitat într-un mod îndurător şi avem parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru. Noi credem, prin convingere, că a fost necesar ca Dumnezeu să trimită - în acest haos care este în tot creştinismul de acum - un proroc, ca astfel Cuvântul profetic să fie pus din nou pe sfeşnic şi să ne dăruiască orientarea, prin harul Său  - înapoi la Cuvânt, înapoi la început.

Dragii mei, eu sunt mişcat foarte puternic. Mi-ar plăcea dacă nu aş fi silit să amintesc şi alte lucruri, ci să intru direct în privirea acestui Cuvânt minunat, să ne adâncim în acesta.

Vazut ultima data