Predica din Krefeld - 5 decembrie 2010


Lăudat şi slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru. Luaţi loc. Noi avem multe motive să-I mulţumim Domnului nostru. Să-I mulţumim pentru marea prioritate pe care o avem de a trăi în acest timp, în care ne este făcut de cunoscut planul de mântuire al lui Dumnezeu. De asemenea, suntem mulţumitori pentru că noi n-am avut niciodată dorinţa să ştim ceva deosebit, nici să răstălmăcim ceva, ci întotdeauna L-am crezut pe Dumnezeu şi am stat la dispoziţia Lui în aşa fel încât El să ne poată vorbi şi să ne descopere Cuvântul Său şi voia Lui. Am auzit cum au cântat şi fraţii noştri: noi ne rugăm numai lui Dumnezeu, Îi aducem lauda numai lui Dumnezeu, şi-I mulţumim numai Lui. Dacă ne gândim apoi la Marcu 7.7, unde este scris: „Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti”… Fără să judecăm pe cineva, trebuie să spunem că Domnul însuşi a zis că toată închinarea este inutilă, chiar şi în tot creştinismul, fiindcă ei trec pe lângă Dumnezeu şi nu se închină în voia lui Dumnezeu, în Duhul lui Dumnezeu, conform Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să fie aşa cum a cerut-o Domnul nostru: adevăraţii închinători trebuie să se închine lui Dumnezeu în duh şi în adevăr. Orice altceva este fabricat, chiar dacă este făcut cu intenţii bune şi nu ajunge la tronul harului

Vazut ultima data