Predica din Krefeld - 6 martie 2016


Cuvântul de introducere din Isaia 46:9-10: „Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este nici unul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea»”.

Și astăzi vă spunem un călduros ,,Bun venit!” în Numele scump al iubitului nostru Domn. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze împreună, fie ca şi această adunare să fie o adunare de pregătire pentru ziua glorioasă a revenirii lui Isus Hristos, Domnul nostru. Îi salutăm pe toţi fraţii din toate popoarele, limbile şi naţiunile, din toate ţările învecinate, de peste tot. Noi preţuim foarte mult că Dumnezeu are fraţi în toate popoarele şi în toate limbile care dau mai departe Cuvântul Domnului. Îi suntem mulţumitori Domnului din toată inima pentru toţi fraţii.

Vazut ultima data