Predica din Krefeld - 3 august 2008


Şi astăzi vă spunem din inimă tuturor un “Bun venit!” în Numele Domnului. [Sunt prezentaţi oaspeţii şi se transmit saluturile din diferite ţări…n.t.].

Fraţi şi surori, în aceste zile noi avem marele privilegiu să auzim venind de la tronul de har Cuvântul Domnului clar ca cristalul. Noi să primim Cuvântul descoperit şi nu părerile oamenilor, să dăm mai departe nu interpretările oamenilor, ci Cuvântul Domnului despre care am citit în proorocul Isaia că nu se întoarce gol înapoi la Dumnezeu, ci numai după ce şi-a făcut efectul şi a îndeplinit scopul pentru care a fost trimis.

Accentul a fost deja pus pe Cuvântul lui Dumnezeu şi cuvântul din Ps. 33 mi-a venit în inimă. Citesc din Ps.33:4, 6 şi 9: “Căci Cuvântul Domnului este adevărat şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie”.El face toate lucrurile conform Cuvântului Său şi atunci noi le putem verifica. Noi putem striga împreună cu bărbaţii Vechiului şi Noului Testament: nici o făgăduinţă pe care Dumnezeu a dat-o nu a rămas neîmplinită. Tot ce spune Dumnezeu se înfăptuieşte, Cuvântul Său nu se întoarce niciodată gol.

Vers.6: “Cerurile au fost făcute prin  Cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui”.Imaginaţi-vă, Domnul Dumnezeu vorbeşte şi zice “Să fie lumină!” şi a fost lumină. El a zis “Pământul să aducă rod!” şi pământul a adus rod. Fiecare Cuvânt care a ieşit din gura Lui, s-a împlinit pe loc, a devenit o realitate; întreaga creaţie este o realitate divină.

Vazut ultima data