Predica din Krefeld - 31 mai 2014


Fratele Miskis: Romani 16:24: „Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului Celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă – a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.”

Fraţi şi surori, inima mea este plină de recunoştinţă pentru slujba profetică din timpul nostru şi în special pentru însărcinarea dată de Domnul, fratelui Frank. Această Evanghelie a fost predicată tuturor naţiunilor. Fraţi şi surori, suntem atât de recunoscători că, Cuvântul ajunge la toţi, toţi pot asculta, toţi pot fi conectaţi, toţi îşi pot trăi pregătirea. Important este, cum am citit, „să asculte de credinţă”. Aceasta este dorinţa noastră din seara aceasta, ca Domnul s-o lucreze în noi toţi. Doar a Lui să fie slava şi lauda. Amin.

Vazut ultima data