Predica din Krefeld - 6 mai 2018


Cuvântul de introducere din Fapte 4:18-20, 24, 31-32a: „Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu nici un chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus. Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: «Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.»...

Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis („s-au rugat” – lb. germ.): «....»”...După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet...”.

Îi mulţumim Domnului Dumnezeului nostru că suntem adunaţi aici, de aproape şi de departe, din întreaga Europă şi jumătate de lume, ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Cu adevărat Domnul S-a îngrijit de totul, iar noi ne putem încrede mai departe în Domnul că El Îi va chema pe ultimii.

Acum îi rog pe toţi fraţii slujitori care slujesc cu Cuvântul să se ridice în picioare. Scumpii mei fraţi care slujiţi cu Cuvântul vă rog ridicaţi-vă în picioare. Vrem să vă urăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze, din bogăţia harului Său, pe toţi fraţii slujitori din diferitele ţări. Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu din inimă pentru voi.

Vazut ultima data