Predica din Krefeld - 31 decembrie 2016


Cuvântul de introducere din 2 Ioan 1:1-2:„Prezbiterul, către aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul – pentru adevărul acesta care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac”.

3 Ioan 1:3: „A fost o mare bucurie pentru mine când au venit fraţii şi au mărturisit că eşti credincios adevărului şi că umbli în adevăr”.

1 Ioan 5:20: „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică”.

Lăudat şi cinstit să fie Domnul şi Dumnezeul nostru pentru ceea ce a fost citit şi am auzit. Este atât de puternic ceea ce a fost spus pe scurt în aceste versete biblice şi noi să ţinem pasul în interiorul nostru cu vestirea, să primim şi să ne regăsim în Cuvânt.

Vazut ultima data