Predica din Krefeld - 7 decembrie 2008


[…] Doamne iubit, Dumnezeu veşnic credincios, Tu ai confirmat din nou acest lucru în timpul nostru: Tu Cel înviat Te-ai descoperit, Te-ai manifestat într-un mod vizibil în vremea noastră. Orbii şi-au primit vederea, muţii au vorbit, surzii au auzit, ologii au fost vindecaţi. Tu ai vindecat mai ales de cancer – aşa i-ai spus fratelui nostru iubit: „Nici măcar cancerul nu va rezista rugăciunii tale”. Tu ţi-ai supus totul, Tu eşti Biruitorul de pe Golgota şi noi Îţi mulţumim că Tu ai dăruit această biruinţă Bisericii Tale reaşezate şi ne conduci spre desăvârşire.

Fii prezent azi, după făgăduinţa Ta, pentru că aşa ne-ai promis: „acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor”. Fii în mijlocul nostru, vorbeşte, lucrează, mântuieşte, vindecă, botează cu Duhul Sfânt şi cu foc. Descoperă-Ţi slava, preia conducerea acestui serviciu divin. Poporul Tău Îţi este dedicat. Binecuvântat şi lăudat să fie Numele Tău cel sfânt. Amin. Puteţi lua loc.

Vazut ultima data