Predica din Krefeld - 3 iunie 2018


Cuvântul de introducere din 1 Ioan 5:4, 12, 18-20: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii, este credinţa noastră...Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.

Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el. Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău. Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică”.

Vă spun un bun venit călduros! Dumnezeu a binecuvântat bogat călătoria din Israel. În total, şapte fraţi s-au botezat în timp ce eram în Israel, în Marea Galileei sau în Iordan. Dumnezeu a dăruit har. Cea mai mare minune s-a întâmplat cu un bărbat din Siria. Bărbatul care era şoferul autocarului a venit la o singură adunare, şi-a dedicat viaţa Domnului, şi în următoarea zi s-a botezat. Iar ieri, fratele nostru Willy din Londra a spus că trebuie să ia avionul şi să meargă înapoi în Israel pentru că şi soţia acestui şofer doreşte să se boteze. Dumnezeu cheamă afară din toate popoarele şi din toate limbile, iar noi suntem mulţumitori din inimă pentru aceasta.

Vazut ultima data