Predica din Krefeld - 3 ianuarie 2016


Cuvântul de introducere din Isaia 12:2: „Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit”. Isaia 40:29: „El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin”. Isaia 12:3-6: „Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii şi veţi zice în ziua aceea: «Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui! Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul! Strigă de bucurie şi veselie...»”.

Laudă şi mulţumire Domnului! Mai degrabă aş fi cântat încă o dată cântarea: „Eu laud măreţul har care pe mine păcătosul m-a găsit”. Nu noi L-am căutat pe El, ci El ne-a căutat şi ne-a găsit. Nu noi L-am ales pe El, ci El ne-a ales înaintea întemeierii lumii. Harul este îndurarea Lui faţă de noi. Suntem foarte mulţumitori pentru că Dumnezeu ne-a primit, ne vorbeşte Faţă în faţă; iar ceea ce ne vorbeşte, El ne şi descoperă. Inimile noastre sunt deschise pentru Cuvântul Domnului.

Vazut ultima data