Predica din Krefeld - 1 martie 2014


 

[Fratele Miskys: Psalmul 95: 1-7: „Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toţi dumnezeii. El ţine în mână adâncimile pământului şi vârfurile munţilor sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o şi mâinile Lui au întocmit uscatul: veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! mâna Lui... O! de aţi asculta azi glasul Lui!” (...).]

Amin! Luaţi loc! Vă spun şi eu „Bun venit” în scumpul Nume al Domnului nostru iubit! Dorim să spunem: „Bun venit” fratelui nostru Mamuka! Unde este fratele? Dumnezeu să te binecuvânteze. El are o mărturie minunată despre cum l-a condus Domnul. Fii binevenit în mijlocul nostru! Dumnezeu să te binecuvânteze!

Vazut ultima data