Predica din Krefeld - 5 martie 2011

Ewald Frank - Predica de la Krefeld din 5 martie 2011

Noi suntem mulţumitori  - şi doresc să exprim acest lucru -  pentru harul de nedescris pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, fiindcă noi încă putem să ne mai adunăm. Astăzi, eu aş dori să ştiu câţi fraţi din România sunt aici. Vă rog ridicaţi-vă în picioare, toţi cei care sunteţi din România; aş dori să vă văd. Priviţi! Toţi au parcurs 1.480 km. Dumnezeu să vă binecuvânteze într-un mod deosebit!

Este o foamete în mijlocul poporului ca să asculte Cuvântul Domnului, aşa cum este scris că Domnul va trimite o foamete după auzirea Cuvântului Său - şi El a avut de grijă ca să fie şi hrana necesară.

            Dacă mă gândesc că fratele M`bie se adună să asculte împreună cu aproape 3.000 de fraţi care fac parte din biserică, iar fratele Moutika m-a sunat şi mi-a spus: „Noi am cumpărat un ecran mare şi suntem conectaţi în direct cu voi”... Este minunat cum Dumnezeu conduce toate lucrurile. Ceea ce nu era posibil acum 50 de ani este posibil astăzi. Timpul este înaintat şi noi putem folosi aceste posibilităţi, astfel încât Cuvântul sfânt şi scump al Dumnezeului nostru să fie vestit în toată lumea.

Am aici un raport de la cele patru adunări din Etiopia. Unde este fratele nostru Inodi? Ridică-te în picioare. Fratele meu Inodi a fost împreună cu mine. Acesta este fratele din Europa care m-a însoţit, împreună cu fraţii din Kinshasa, fratele Deo şi fratele George din Kigali. În această legătură eu m-am gândit că fratele Branham a văzut în 1933 cum Mussolini va merge şi va cuceri Etiopia. Tot în 1933 fratele Branham a văzut ce se va întâmpla în timpul celui de-al Treilea Reich; în 1933 el a văzut timpul de sfârşit, chiar până la distrugerea Americii.

Vazut ultima data