Predica din Krefeld - 4 ianuarie 2014


[Fratele Alfred Borg: Fapte 4:29-31: „Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”.

Haideţi să ne rugăm împreună. Vă rog să vă ridicaţi în picioare.

Tată ceresc, Îţi mulţumim că la începutul acestui nou an, noi putem fi adunaţi în acest loc, în Numele Tăi minunat. Şi credem din toată inima că Tu eşti prezent. Doamne, ca atunci la început, în Ierusalim, când şi-au ridicat vieţile într-un singur glas, dăruieşte-ne această unitate în Duhul Sfânt, prin dragostea lui Dumnezeu, astfel încât Tu să răspunzi din cer şi să ne dăruieşti ce avem nevoie în seara aceasta.

Vazut ultima data