Capitolul:

1. Cortul să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit, şi din materii vopsite în albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie.

2. Lungimea unui covor să fie de două zeci şi opt de coţi, iar lăţimea unui covor să fie de patru coţi; toate covoarele să aibă aceeaşi măsură.

3. Cinci din aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte cinci covoare să fie de asemenea prinse împreună.

4. La marginea covorului cu care se sfârşeşte cea dintâi împreunare de covoare, să faci nişte chiotori albastre; tot aşa să faci şi la marginea covorului cu care se sfârşeşte a doua împreunare de covoare.

5. La cel dintâi covor să faci cincizeci de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfârşeşte a doua împreunare de covoare să faci tot cincizeci de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele şi să vină faţă în faţă.

6. Apoi să faci cincizeci de copci de aur, şi cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, aşa încât cortul să alcătuiască un întreg.

7. Să mai faci nişte covoare de păr de capră, ca să slujească de acoperiş peste cort; să faci unsprezece covoare de acestea.

8. Lungimea fiecărui covor să fie de treizeci de coţi, şi lăţimea fiecărui covor să fie de patru coţi; toate cele unsprezece covoare să aibă aceeaşi măsură.

9. Pe cinci din aceste covoare să le legi împreună deosebit, şi pe celelalte şase deosebit, iar pe al şaselea covor să-l îndoieşti în faţa cortului.

10. Să pui apoi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârşeşte cea dintâi împreunare de covoare, şi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârşeşte a doua împreunare de covoare.

11. Să faci cincizeci de copci de aramă, şi să pui copcile în chiotori. Să împreuni astfel acoperişul cortului, aşa încât să alcătuiască un întreg.

12. Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperişului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor, să acopere partea dinapoi a cortului;

13. iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperişului cortului, să cadă câte un cot deoparte, şi un cot de cealaltă parte, peste cele două laturi ale cortului, aşa încât să le acopere.

14. Să mai faci apoi pentru acoperişul cortului o învelitoare de piei de berbeci vopsite în roşu, şi peste ea o învelitoare de piei de viţel de mare.

15. Apoi să faci nişte scânduri pentru cort; scândurile acestea să fie de lemn de salcâm, puse în picioare.

16. Lungimea fiecărei scânduri să fie de zece coţi, şi lăţimea fiecărei scânduri să fie de un cot şi jumătate.

17. Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta; aşa să faci la toate scândurile cortului.

18. Să faci douăzeci de scânduri pentru cort, înspre latura de miazăzi.

19. Sub cele douăzeci de scânduri, să pui patruzeci de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei.

20. Pentru a doua latură a cortului, latura de miază noapte, de asemenea să faci douăzeci de scânduri,

21. împreună cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor: câte două picioare sub fiecare scândură.

22. Pentru fundul cortului, înspre latura de apus, să faci şase scânduri.

23. Să mai faci două scânduri pentru unghiurile din fundul cortului;

24. să fie câte două la un loc, începând de jos, şi bine legate la vârf cu un cerc; amândouă aceste scânduri, care sunt puse în cele două unghiuri, să fie la fel.

25. Vor fi astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică şaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură.

26. Să faci apoi cinci drugi de lemn de salcâm pentru scândurile uneia din părţile cortului,

27. cinci drugi pentru scândurile din a doua parte a cortului, şi cinci drugi pentru scândurile din partea din fundul cortului dinspre apus.

28. Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt la celălalt al scândurilor.

29. Să poleieşti scândurile cu aur, şi verigile în care vor intra drugii, să le faci de aur, iar drugii să-i poleieşti tot cu aur.

30. Cortul să-l faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte.

31. Să faci apoi o perdea albastră, purpurie şi cărămizie, şi de in subţire răsucit; să fie lucrată cu măiestrie, şi să aibă pe ea heruvimi.

32. S-o prinzi de patru stâlpi de salcâm, poleiţi cu aur; stâlpii aceştia să aibă nişte cârlige de aur, şi să stea pe patru picioare de argint.

33. Să atârni perdeaua de copci, şi în dosul perdelei să vâri chivotul mărturiei: perdeaua să facă despărţirea între Locul sfânt şi Locul prea sfânt.

34. Să pui capacul ispăşirii pe chivotul mărturiei, în Locul prea sfânt.

35. Masa s-o pui dincoace de perdea, şi sfeşnicul în faţa mesei, în partea dinspre miazăzi a cortului; iar masa s-o pui înspre partea de miază noapte.

36. La intrarea cortului să mai faci o perdea albastră, purpurie şi cărămizie, şi de in subţire răsucit; aceasta să fie o lucrare de cusătură la gherghef.

37. Pentru perdeaua aceasta să faci cinci stâlpi de salcâm şi să-i îmbraci cu aur; stâlpii aceştia să aibă cârlige de aur, şi să torni pentru ei cinci picioare de aramă.