Capitolul:

1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2. „În ziua întâi a lunii întâi, să întinzi locaşul cortului întâlnirii.

3. Să pui în el chivotul mărturiei, şi înaintea chivotului să atârni perdeaua dinăuntru.

4. Apoi să aduci masa, şi să pui pe ea cele rânduite. După aceea, să aduci sfeşnicul, şi să-i aşezi candelele.

5. Altarul de aur pentru tămâie să-l aşezi înaintea chivotului mărturiei, şi să atârni perdeaua la uşa cortului.

6. Să aşezi altarul pentru arderile de tot înaintea uşii locaşului cortului întâlnirii.

7. Ligheanul să-l aşezi între cortul întâlnirii şi altar, şi să pui apă în el.

8. Să aşezi curtea de jur împrejur, şi să pui perdeaua la poarta curţii.

9. Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el, şi să-l sfinţeşti, cu toate uneltele lui; şi va fi sfânt.

10. Să ungi altarul pentru arderile de tot şi toate uneltele lui, şi să sfinţeşti altarul; şi altarul va fi prea sfânt.

11. Să ungi ligheanul cu piciorul lui, şi să-l sfinţeşti.

12. Apoi să aduci pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului întâlnirii, şi să-i speli cu apă.

13. Să îmbraci pe Aaron cu veşmintele sfinte, să-l ungi, şi să-l sfinţeşti, ca să-Mi facă slujba de preot.

14. Să chemi şi pe fiii lui, să-i îmbraci cu tunicile,

15. şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoţiei, printre urmaşii lor.”

16. Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul; aşa a făcut.

17. În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul era aşezat.

18. Moise a aşezat cortul; i-a pus picioarele, a aşezat scândurile şi verigile, şi a ridicat stâlpii.

19. A întins învelitoarea care slujea de acoperiş deasupra cortului, şi pe deasupra a pus învelitoarea acoperişului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul.

20. Apoi a luat mărturia, şi a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot, şi a aşezat capacul ispăşirii deasupra chivotului.

21. A adus chivotul în cort; a atârnat perdeaua despărţitoare înaintea lui, şi a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul.

22. A aşezat masa în cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru;

23. şi a pus pe ea pâinile, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

24. Apoi a aşezat sfeşnicul în cortul întâlnirii, în faţa mesei, în partea de miazăzi a cortului;

25. şi i-a aşezat candelele, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

26. Apoi a aşezat altarul de aur în cortul întâlnirii în faţa perdelei dinăuntru;

27. a ars pe el tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul.

28. A aşezat perdeaua la uşa cortului.

29. A aşezat altarul pentru arderile de tot la uşa locaşului cortului întâlnirii; şi a adus pe el arderea de tot şi jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul.

30. A aşezat ligheanul între cortul întâlnirii şi altar, şi a pus în el apă pentru spălat.

31. Moise, Aaron şi fiii lui şi-au spălat mâinile şi picioarele în el;

32. când intrau în cortul întâlnirii şi se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise Domnul.

33. Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului şi altarului, şi a pus perdeaua la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.

34. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii, şi slava Domnului a umplut cortul.

35. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui, şi slava Domnului umplea cortul.

36. Cât au ţinut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului.

37. Şi când nu se ridica norul, nu porneau, până ce nu se ridica.

38. Norul Domnului era deasupra cortului ziua; iar noaptea, era un foc, înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor.