Capitolul:

1. Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel, şi le-a zis: „Iată lucrurile, pe care a poruncit Domnul să le faceţi.

2. Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea să vă fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, să fie pedepsit cu moartea.

3. Să n-aprinzi foc, în nici una din locuinţele voastre, în ziua Sabatului.”

4. Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel, şi a zis: „Iată ce a poruncit Domnul.

5. Luaţi din ce aveţi şi aduceţi un prinos Domnului. - Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint, şi aramă;

6. materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subţire şi păr de capră;

7. piei de berbeci vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm,

8. untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare;

9. pietre de onix şi alte pietre pentru împodobirea efodului şi a pieptarului.

10. Toţi cei iscusiţi dintre voi să vină şi să facă tot ce a poruncit Domnul:

11. locaşul, cortul şi acoperişul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii şi picioarele lui;

12. chivotul şi drugii lui, capacul ispăşirii şi perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului;

13. masa şi drugii ei, cu toate uneltele ei, şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului;

14. sfeşnicul cu uneltele lui, candelele lui, şi untdelemnul pentru sfeşnic;

15. altarul pentru tămâie şi drugii lui, untdelemnul pentru ungere şi tămâia mirositoare, şi perdeaua uşii de afară de la intrarea cortului;

16. altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui, şi toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,

17. pânzele curţii, stâlpii ei, picioarele ei, şi perdeaua de la poarta curţii;

18. ţăruşii cortului, ţăruşii curţii, şi funiile lor;

19. veşmintele preoţeşti pentru slujba sfântului locaş, veşmintele sfinte ale preotului Aaron, şi veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti.”

20. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieşit dinaintea lui Moise.

21. Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui, şi pentru veşmintele sfinte.

22. Au venit îndată bărbaţii şi femeile, toţi cei cu tragere de inimă, şi au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări, salbe şi tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului.

23. Toţi cei ce aveau stofe (materii) vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subţire şi păr de capră, piei de berbeci vopsite în roşu, şi piei de viţel de mare, le-au adus.

24. Toţi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint şi de aramă, au adus prinosul Domnului. Toţi cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă, l-au adus.

25. Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor, şi au adus lucrul lor, şi anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire.

26. Toate femeile cu tragere de inimă şi iscusite au tors păr de capră.

27. Fruntaşii poporului au adus pietre de onix şi alte pietre pentru efod şi pieptar;

28. mirodenii şi untdelemn, pentru sfeşnic, pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare.

29. Toţi copiii lui Israel, bărbaţi şi femei, pe care-i trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bună voie.

30. Moise a zis copiilor lui Israel: „Să ştiţi că Domnul a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.

31. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere, şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări.

32. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint şi în aramă,

33. să sape în pietre şi să le lege, să lucreze lemnul cu meşteşug, şi să facă tot felul de lucrări meşteşugite.

34. I-a dat şi darul să înveţe pe alţii, atât lui cât şi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan.

35. I-a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri.