Capitolul:

1. Cu materiile vopsite în albastru, în purpuriu şi în cărămiziu, au făcut veşmintele preoţilor pentru slujba sfântului locaş, şi au făcut veşminte sfinte lui Aaron, cum poruncise lui Moise Domnul.

2. Au făcut efodul de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit.

3. Au întins nişte plăci de aur, şi le-au tăiat în fire subţiri, pe care le-au ţesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu şi în cărămiziu, şi în in subţire; era lucrat cu măiestrie.

4. I-au făcut nişte umerari care se împreunau cu el, aşa că la cele două capete ale lui, efodul era legat cu ei.

5. Brâul era de aceeaşi lucrătură ca efodul şi prins de el; era de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit, cum poruncise lui Moise Domnul.

6. Au pregătit pietrele de onix, le-au prins în legături de aur şi au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă peceţile.

7. Le-au pus pe umerarii efodului, ca pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul.

8. Au făcut apoi pieptarul, lucrat cu măiestrie, din aceeaşi lucrătură ca efodul: de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit.

9. Era în patru colţuri. Pieptarul l-au făcut îndoit; lungimea lui era de o palmă, şi lăţimea de o palmă; era îndoit.

10. Au pus în el patru şiruri de pietre: în şirul întâi - un sardonix, un topaz şi un smarald;

11. în al doilea şir - un rubin, un safir şi un diamant;

12. în al treilea şir - un opal, un agat şi un ametist;

13. iar în al patrulea şir: un hrisolit, un onix şi un iaspis. Pietrele acestea erau legate în ferecăturile lor de aur.

14. Erau douăsprezece, după numele fiilor lui Israel; erau săpate ca nişte peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii.

15. Pe pieptar au făcut apoi nişte lănţişoare de aur curat, împletite ca nişte sfori.

16. Au făcut două ferecături de aur şi două verigi de aur, şi au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului.

17. Apoi cele două lănţişoare împletite, de aur, le-au vârât în cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului;

18. iar celelalte două capete ale celor două lănţişoare le-au agăţat de cele două ferecături şi le-au pus pe umerarii efodului în partea dinainte. -

19. Au mai făcut două verigi de aur, pe care le-au pus la cele două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru dinspre efod.

20. Apoi au făcut alte două verigi de aur, pe care le-au pus la cei doi umerari ai efodului, jos, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se împreună efodul cu umerarii, deasupra brâului efodului.

21. Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoară albastră, aşa ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra brâului efodului, şi să nu se poată mişca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnul. Facerea mantiei efodului.

22. Au făcut mantia de sub efod, ţesută toată cu meşteşug din materie albastră.

23. La mijlocul mantiei, sus, era o gură ca gura unei platoşe; gura aceasta era tivită de jur împrejur, ca să nu se rupă.

24. Pe marginea mantiei au făcut nişte rodii de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, din fir răsucit;

25. au făcut şi nişte clopoţei de aur curat, şi clopoţeii i-au pus între rodii, de jur împrejurul mantiei:

26. venea un clopoţel şi o rodie, un clopoţel şi o rodie pe toată marginea dimprejurul mantiei, pentru slujbă, cum poruncise lui Moise Domnul.

27. Au făcut şi tunicile de in subţire ţesute cu măiestrie, pentru Aaron şi fiii lui;

28. mitra de in subţire, şi scufiile de in subţire care slujeau ca podoabă; izmenele de in subţire răsucit;

29. brâul de in subţire răsucit, lucrat la gherghef, şi de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, cum poruncise lui Moise Domnul.

30. Au făcut apoi şi placa de aur curat, cununa împărătească sfântă, şi au săpat pe ea, cum se sapă pe o pecete: „Sfânt Domnului” .

31. Au legat-o de mitră sus, cu o sfoară albastră, cum poruncise lui Moise Domnul.

32. Astfel au fost isprăvite toate lucrările locaşului cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul: aşa au făcut.

33. Au adus locaşul la Moise: cortul şi toate uneltele lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii şi picioarele lui;

34. învelitoarea de piei de berbec vopsite în roşu, învelitoarea de piei de viţel de mare, şi perdeaua de despărţire;

35. chivotul mărturiei şi drugii lui, şi capacul ispăşirii;

36. masa cu toate uneltele ei, şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului;

37. sfeşnicul de aur curat, candelele lui aşezate în rând şi toate uneltele lui, şi untdelemnul pentru sfeşnic;

38. altarul din aur curat, untdelemnul pentru ungere şi tămâia mirositoare, şi perdeaua de la uşa cortului;

39. altarul de aramă, grătarul lui de aramă, drugii lui şi toate uneltele lui; ligheanul cu piciorul lui;

40. pânzele curţii, stâlpii ei şi picioarele lor, perdeaua de la poarta curţii, funiile ei, ţăruşii ei, şi toate uneltele pentru slujba locaşului cortului întâlnirii;

41. veşmintele pentru slujbă, pentru făcut slujba în Locul sfânt, veşmintele sfinte pentru preotul Aaron, şi veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti.

42. Copiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.

43. Moise a cercetat toate lucrările; şi iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, aşa le făcuseră. Şi Moise i-a binecuvântat.