Capitolul:

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

2. „Fiul omului, întoarce-ţi faţa spre munţii lui Israel, proroceşte împotriva lor,

3. şi zi: ,Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului, Dumnezeu! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către munţi şi dealuri, către văgăuni şi văi: ,Iată, voi aduce sabia împotriva voastră, şi vă voi nimici înălţimile.

4. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voştri închinaţi soarelui vor fi sfărâmaţi, şi voi face ca morţii voştri să cadă înaintea idolilor voştri.

5. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor, şi vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre.

6. Pretutindeni pe unde locuiţi, cetăţile vă vor fi nimicite şi înălţimile pustiite; altarele voastre vor fi surpate şi părăsite, idolii voştri vor fi sfărâmaţi şi vor pieri, stâlpii voştri închinaţi soarelui vor fi tăiaţi, şi lucrările voastre nimicite.

7. Morţii vor cădea în mijlocul vostru, şi veţi şti că Eu sunt Domnul.

8. Dar voi lăsa câteva rămăşiţe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri, când veţi fi risipiţi în felurite ţări.

9. Şi cei ce vor scăpa din voi îşi vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima preacurvară şi necredincioasă, şi ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înşişi, din pricina mişeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor.

10. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, şi că nu degeaba i-am ameninţat că le voi trimite toate aceste rele.

11. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Bate din mâini, dă din picioare, şi zi: ,Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va cădea lovită de sabie, de foamete şi de ciumă.

12. Cine va fi departe va muri de ciumă, şi cine va fi aproape va cădea ucis de sabie; iar cine va rămâne şi va fi împresurat, va pieri de foame. Aşa Îmi voi potoli urgia asupra lor.

13. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, când morţii lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe toate vârfurile munţilor, sub orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor.

14. Îmi voi întinde mâna împotriva lor, şi voi face ţara deşartă şi pustie, de la pustie până la Dibla, pretutindeni unde locuiesc. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.”