Capitolul:

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel:

2. „Şi tu, fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă de sânge? Pune-i înainte toate urâciunile ei!

3. Spune: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Cetate, care verşi sânge în mijlocul tău, ca să-ţi vină ziua, şi care-ţi faci idoli ca să te spurci!

4. Te-ai făcut vinovată din pricina sângelui pe care l-ai vărsat, şi te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ţi-ai apropiat astfel zilele, şi ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te fac de ocară printre neamuri şi de batjocură printre toate ţările.

5. Cei de aproape şi cei de departe îşi vor bate joc de tine, căci eşti vestită ca spurcată şi plină de tulburări!

6. Iată că în tine, toţi voievozii lui Israel îşi întrebuinţează puterea ca să verse sânge.

7. În tine, tatăl şi mama sunt dispreţuiţi, străinul este chinuit, orfanul şi văduva sunt asupriţi.

8. Tu Îmi nesocoteşti locaşurile Mele cele sfinte, Îmi spurci Sabatele.

9. În tine sunt bârfitori, ca să verse sânge; în tine se mănâncă jertfe idoleşti pe munţi; în mijlocul tău se fac desfrânări.

10. În mijlocul tău, se descoperă goliciunea tatălui; în mijlocul tău, este silită femeia în timpul necurăţiei ei!

11. În mijlocul tău, fiecare se dedă la urâciuni cu nevasta aproapelui său, fiecare se spurcă prin amestecare de sânge cu nora sa, fiecare necinsteşte pe sora sa, fiica tatălui său.

12. În tine, se iau daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă şi camătă, jefuieşti cu sila pe aproapele tău, şi pe Mine, Mă uiţi, zice Domnul, Dumnezeu.”

13. „De aceea, iată că bat din mâini, din pricina lăcomiei pe care ai avut-o, şi din pricina sângelui vărsat în mijlocul tău.

14. Îţi va suferi inima, şi Îţi vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi lucra.

15. Te voi risipi printre neamuri, te voi răspândi în felurite ţări, şi îţi voi nimici cu desăvârşire necurăţia din mijlocul tău.

16. Vei fi spurcată astfel de tine însăţi înaintea neamurilor, şi vei şti că Eu sunt Domnul.”

17. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

18. „Fiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru Mine ca nişte zgură; toţi sunt aramă, cositor, fier, plumb, în cuptorul de topit; au ajuns nişte zgură de argint.

19. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Pentru că toţi aţi ajuns nişte zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului.

20. Cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul şi cositorul, în cuptorul de topit şi se suflă în foc ca să se topească, aşa vă voi strânge şi Eu în mânia şi urgia Mea, vă voi pune acolo şi vă voi topi.

21. Da, vă voi strânge şi voi sufla peste voi cu focul mâniei Mele şi vă veţi topi în el.

22. Cum se topeşte argintul în topitoare, aşa veţi fi topiţi voi în mijlocul lui. Şi veţi şti că Eu Domnul, Mi-am vărsat mânia peste voi.”

23. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

24. „Fiul omului, spune Ierusalimului: „Eşti o ţară necurăţită, şi neudată de ploaie în ziua mâniei.”

25. Mai marii lui uneltesc în mijlocul lui, ca să înghită sufletele, ca un leu care răcneşte şi îşi sfâşie prada; pun mâna pe bogaţii şi lucruri scumpe, şi măresc numărul văduvelor în mijlocul lui.

26. Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este curat, îşi întorc ochii de la Sabatele Mele, şi sunt pângărit în mijlocul lor.

27. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca nişte lupi care îşi sfâşie prada; varsă sânge, pierd sufletele, numai ca să-şi potolească lăcomia de bani.

28. Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii înşelătoare, proorocii mincinoase. Ei zic: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu!” Şi Domnul nu le-a vorbit!

29. Poporul din ţară se dedă la silnicie, fură, asupreşte pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin, împotriva oricărei dreptăţi!

30. Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc nici unul!

31. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei Mele, şi le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul, Dumnezeu.”