Capitolul:

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel:

2. ,Fiul omului, proroceşte, şi spune: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Văitaţi-vă!... Nenorocită zi!

3. Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă: aceasta va fi vremea neamurilor.

4. Sabia va pătrunde în Egipt, şi în Etiopia va fi groază, când vor cădea morţii în Egipt, când i se vor ridica bogăţiile, şi i se vor răsturna temeliile.

5. Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub, şi fiii ţării unite cu ele, vor cădea împreună cu ei loviţi de sabie.

6. Aşa vorbeşte Domnul: ,Sprijinitorii Egiptului vor cădea, şi mândria tăriei lui se va prăbuşi! Din Migdol până la Siene vor cădea loviţi de sabie, zice Domnul Dumnezeu.

7. ,Vor fi pustiiţi între alte ţări pustiite, şi cetăţile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăţi nimicite.

8. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi pune foc în Egipt, şi când toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi.

9. În ziua aceea nişte soli se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniştea ei; şi-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului; căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!

10. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Voi pierde mulţimea Egiptului, prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.

11. El şi poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimişi să nimicească ţara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului, şi vor umple ţara de morţi.

12. Canalurile le voi seca, voi da ţara în mâinile celor răi; voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea, prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit! -

13. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Voi nimici idolii, şi voi stârpi din Nof chipurile deşarte. Nu va mai fi nici un voievod din ţara Egiptului, şi voi răspândi groaza în ţara Egiptului.

14. Voi pustii Patrosul, voi pune foc Ţoanului, şi-Mi voi aduce la îndeplinire judecăţile asupra Noului.

15. Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului, şi voi nimici cu desăvârşire mulţimea din No.

16. Voi pune foc Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă. No va fi deschis prin spărtură, şi Noful cucerit ziua în amiaza mare de vrăjmaşi.

17. Tinerii din On şi din Pi-Beset vor cădea ucişi de sabie, şi cetăţile acestea se vor duce în robie.

18. La Tahpanes se va întuneca ziua, când voi sfărâma jugul Egiptului, şi când se va sfârşi mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul, şi cetăţile lui vor merge în robie.

19. Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecăţile asupra Egiptului, şi vor şti că Eu sunt Domnul.

20. În anul al unsprezecelea, în ziua a şaptea a lunii întâi, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

21. “Fiul omului, am frânt braţul lui Faraon, împăratul Egiptului; şi iată că nu-i vor lega rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze, şi să poată mânui sabia.”

22. De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, şi-i voi rupe braţele, pe cel tare şi pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână.

23. Iar pe Egipteni îi voi împrăştia printre neamuri, şi-i voi risipi în felurite ţări.

24. În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului, şi-i voi pune o sabie în mână; iar braţele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte.

25. Dar voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului, şi când o va întoarce împotriva ţării Egiptului.

26. Voi împrăştia pe Egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite ţări, şi vor şti că Eu sunt Domnul.”