Capitolul:

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

2. „Fiul omului, proroceşte împotriva proorocilor lui Israel, care prorocesc, şi spune celor ce prorocesc după gustul inimii lor: ,Ascultaţi cuvântul Domnului!

3. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Vai de proorocii fără minte, care umblă după duhul lor şi nu văd nimic!

4. Proorocii tăi, Israele, sunt ca nişte şacali în mijlocul dărâmăturilor!

5. Voi nu v-aţi suit înaintea spărturilor, n-aţi înconjurat cu un zid casa lui Israel, ca să rămâneţi tari în luptă, în ziua Domnului.

6. Vedeniile lor sunt înşelătoare, şi prorociile lor mincinoase. Ei zic: ,Aşa vorbeşte Domnul! măcar că Domnul nu i-a trimis; şi fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor.

7. Nu sunt înşelătoare vedeniile, pe care le aveţi, şi nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiţi? Voi ziceţi: ,Aşa vorbeşte Domnul! în timp ce Eu n-am vorbit.

8. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că spuneţi lucruri înşelătoare, şi vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi, zice Domnul, Dumnezeu .

9. ,Mâna Mea va fi împotriva proorocilor, ale căror vedenii sunt înşelătoare şi ale căror proorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scrişi în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul Dumnezeu.

10. Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: ,Pace! când nu este pace. Poporul Meu zideşte un zid, şi ei îl tencuiesc cu ipsos.

11. De aceea, spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuşi, va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea, şi se va dezlănţui furtuna.

12. Iată, vi se prăbuşeşte zidul! Şi atunci vi se va zice: ,Unde este ipsosul cu care l-aţi tencuit?

13. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,În urgia Mea, voi porni furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor; şi vor cădea pietre de grindină ca să nimicească.

14. Voi surpa zidul pe care l-aţi tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ, şi i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuşi, şi veţi pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.

15. Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului şi împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos; şi vă voi spune: Nu mai este nici un zid! Şi s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos!

16. S-a isprăvit cu proorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului, şi au vedenii de pace asupra lui, când nu este pace, zice Domnul Dumnezeu.

17. Iar tu, fiul omului, întoarce-ţi privirile împotriva fiicelor poporului tău, care prorocesc după gustul inimii lor, şi proroceşte împotriva lor!

18. Spune: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Vai de cele ce cos periniţe pentru subsuori, şi fac mahrame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiţi că veţi prinde sufletele poporului Meu, ca să vă păstraţi cu viaţă sufletele voastre?

19. Voi Mă necinstiţi înaintea poporului Meu, pentru câţiva pumni de orz şi câteva bucăţi de pâine, ucigând nişte suflete, care n-ar trebui să moară, şi făcând să trăiască nişte suflete care n-ar trebui să trăiască, înşelând astfel pe poporul Meu care ascultă minciunile voastre.

20. De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, am necaz pe periniţele voastre prin care prindeţi sufletele ca păsările; de aceea vi le voi smulge de la braţe şi voi da drumul sufletelor, şi anume sufletelor pe care le prindeţi ca păsările!

21. Vă voi rupe mahramele, şi voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre; şi veţi şti că Eu sunt Domnul.

22. Pentru că întristaţi prin minciuni inima celui neprihănit, când Eu însumi nu l-am întristat, şi pentru că întăriţi mâinile celui rău ca să-l împiedicaţi să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viaţa, -

23. de aceea nu veţi mai avea vedenii înşelătoare, şi nu veţi mai rosti proorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul meu, şi veţi şti că Eu sunt Domnul.”