Capitolul:

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

2. „Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiaşi mame.

3. Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinereţea lor; acolo le-au fost strânse ţâţele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc.

4. Cea mai mare se chema Ohola, şi sora ei Oholiba. Erau ale Mele, şi au născut fii şi fiice.” Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.

5. Ohola nu Mi-a fost credincioasă; s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după Asirieni, vecinii ei,

6. îmbrăcaţi cu ştofe vopsite în albastru, dregători şi căpetenii, toţi tineri şi plăcuţi, călăreţi călări pe cai.

7. Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s-a spurcat cu toţi aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toţi idolii lor.

8. Nu s-a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceştia se culcaseră cu ea in tinereţea ei, îi atinseseră sânul fecioresc, şi îşi vărsaseră curviile peste ea.

9. De aceea, am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste.

10. Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii şi fiicele, şi pe ea au ucis-o cu sabia, de i s-a dus vestea printre femei, după judecăţile făcute de ei asupra ei.

11. Sora ei Oholiba a văzut lucrul acesta, şi a fost mai fără frâu, decât ea în patima ei; şi a întrecut pe sora sa în curvii.

12. Ea s-a aprins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători şi căpetenii, vecinii ei, îmbrăcaţi în chip strălucit, călăreţi călări pe cai, toţi tineri şi plăcuţi.

13. Am văzut că se spurcase, întocmai ca cea dintâi din amândouă.

14. Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri nişte zugrăveli de bărbaţi, nişte icoane de Haldei zugrăviţi cu culoare roşie,

15. cu brâie împrejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toţi având înfăţişarea unor viteji, după felul Babilonenilor, a căror ţară de naştere este Haldea; şi s-a aprins după ei,

16. la cea dintâi privire, şi le-a trimis soli în Haldea.

17. Şi copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, şi au spurcat-o cu curviile lor. Aşa că ea s-a spurcat cu ei, şi apoi inima i s-a înstrăinat de ei.

18. Şi când şi-a dezgolit ea necurăţia, şi-a descoperit goliciunea, şi inima Mea s-a înstrăinat de ea, cum se înstrăinase şi de sora sa.

19. Dar ea şi-a înmulţit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăşi la zilele tinereţii ei, când curvea în ţara Egiptului.

20. Ea s-a aprins după nişte necuraţi, a căror carne era ca a măgarilor, şi a căror apropiere era ca a armăsarilor.

21. Astfel, ţi-ai înnoit iarăşi nelegiuirile tinereţii tale, când Egiptenii îţi strângeau ţâţele, din pricina sânului tău fecioresc.

22. De aceea, Oholiba, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată că aţâţ împotriva ta pe ibovnicii tăi, de care ţi-ai înstrăinat inima, şi-i aduc din toate părţile împotriva ta:

23. pe Babiloneni şi pe toţi Haldeii, căpitani, voievozi şi domni, şi pe toţi copiii Asiriei împreună cu ei, tineri şi plăcuţi, toţi dregători şi căpetenii, oameni vestiţi, toţi călări pe cai.

24. Ei vin împotriva ta cu arme, care şi roţi, şi cu o mulţime de popoare. Cu scut, pavăză şi coifuri, înaintează din toate părţile împotriva ta. Lor le încredinţez judecata, şi te vor judeca după legile lor.

25. Te fac să-Mi simţi gelozia, şi se vor purta cu urgie cu tine. Îţi vor tăia nasul şi urechile, şi sămânţa ta va cădea lovită de sabie. Îţi vor lua fiii şi fiicele, şi ce-ţi va mai rămâne, va fi mâncat de foc.

26. Te vor dezbrăca de haine, şi vor lua podoabele scumpe cu care te găteşti.

27. Voi pune astfel capăt nelegiuirilor tale şi curviilor tale din ţara Egiptului. Aşa că nu-ţi vei mai îndrepta privirile spre ei, şi nu te vei mai gândi la Egipt.

28. Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată, te dau în mâinile acelora pe care îi urăsti, în mâinile acelora de care ţi s-a înstrăinat inima.

29. Se vor purta cu ură cu tine; îţi vor ridica toate bogăţiile, şi te vor lăsa goală, goală de tot. Ruşinea necurăţiilor tale se va descoperi, ruşinea nelegiuirilor şi curviilor tale.

30. Lucrurile acestea ţi se vor întâmpla, pentru că ai curvit cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor.

31. Ai mers pe calea surorii tale, de aceea, şi Eu îţi pun potirul ei în mână.

32. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Vei bea potirul surorii tale, cel larg şi adânc; vei ajunge de râs şi de batjocură. Încape mult în el!

33. Te vei umple de beţie şi durere; căci potirul surorii tale Samaria este un potir de groază şi spaimă!

34. Îl vei bea şi îl vei goli, îi vei roade cioburile, şi-ţi vei sfâşia ţâţele. Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu.”

35. De aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Pentru că M-ai uitat, pentru că M-ai aruncat la spate-ţi, poartă-ţi şi tu acum pedeapsa nelegiuirilor şi curviilor tale.”

36. Domnul mi-a zis: „Fiul omului, vrei să judeci pe Ohola şi Oholiba? Pune-le înainte urâciunile lor!

37. Ele s-au dedat la preacurvie, şi pe mâinile lor este sânge: au preacurvit cu idolii lor; şi copiii pe care Mi-i născuseră, i-au trecut prin foc în cinstea lor, ca să-i mănânce!

38. Afară de aceasta iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locaşul cel sfânt în aceeaşi zi, şi Mi-au pângărit Sabatele.

39. Căci după ce şi-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus şi în Locaşul Meu cel sfânt, ca să-l spurce. Iată ce au făcut în Casa Mea.

40. Au umblat chiar după oamenii, care veneau de departe, le-au trimis soli, şi iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi, şi te-ai gătit cu podoabele tale;

41. ai şezut pe un pat măreţ, înaintea căruia era întinsă o masă, pe care ai pus tămâia şi untdelemnul Meu.

42. S-au auzit strigătele unei mulţimi vesele; şi cu mulţimea aceasta de oameni de rând au adus nişte beţivi din pustie, care au pus brăţări în mâinile celor două surori şi mândre cununi pe capetele lor.

43. Am zis atunci cu privire la curva cea bătrână: „Şi acum îşi va urma ea oare curviile, şi tot vor mai veni la ea?”

44. Şi au venit la ea cum vin la o curvă; aşa s-au dus la Ohola şi Oholiba, la aceste femei nelegiuite.

45. De aceea oamenii fără prihană le vor osândi, cum se osândesc femeile preacurve, cum se osândesc cele ce varsă sânge; căci sunt prea curve, şi au sânge pe mâini.

46. Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Voi aduce împotriva lor o mulţime de gloată mare, şi le voi da pradă chinului şi jafului.

47. Adunarea le va ucide cu pietre, şi le va doborî cu lovituri de sabie; le vor ucide fiii şi fiicele lor, şi le vor arde casele cu foc.

48. Voi face astfel să înceteze nelegiuirea în ţară; ca toate femeile să ia învăţătură, şi să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră!

49. Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea, şi veţi purta păcatele săvârşite cu idolii voştri, şi veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeu!”